Ekonomi

Daha çok üreterek ve çalışarak programda yer alacağız

Açıklanan OVP ile bozulan beklentilerin olumlu bir seyir izleyeceği yeni bir dönemin başladığına inanan iş dünyası temsilcilerinden programa tam destek geldi.

TAKIM LİDERİ MUSTAFA GÜLTEPE:

İhracat ve istihdam hedefleri gerçekçi

OVP bir sağduyu ve istişare işidir. İhracat odaklı sürdürülebilir büyüme ortamının oluşturulması programın ana konuları arasında yer alıyor. Açıklanan makro hedeflere bakıldığında özellikle ihracat ve istihdama yönelik hedefler gerçekçi ve yerindedir. 2023 yılında 255 milyar dolar, 2024 yılında 267 milyar dolar, 2025 yılında 283 milyar dolar, 2026 yılında ise 302 milyar dolarlık ihracat hedeflerimiz var. 115 bin ihracatçımızla bu hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız.

Ayrıca fiyat istikrarına yapılan vurgu özellikle üretici-ihracatçılarımız açısından son derece kıymetliydi. Son dönemde yüksek enflasyon nedeniyle üretim ve satış aşamalarında fiyatları tutmakta zorlandığımız günleri yaşadık. İnşallah önümüzdeki dönemde daha istikrarlı bir çizgide ilerleyeceğiz ve bu zorlukları aşacağız.

Büyüme ve ticaret başlığı altında sanayide yerli üretim ve ürüne dayalı teknolojik dönüşüm, lojistik altyapının güçlendirilmesi, sanayi alanlarının genişletilmesi, planlı tarımsal üretim, ticari anlaşmaların derinleştirilmesi, hizmet ihracatının desteklenmesi son derece önemlidir. Programda yeşil ve dijital dönüşümü kapsayan ikiz dönüşümün vurgulanması son derece değerli.

TOBB LİDER RİFAT HİSARCIKLIOĞLU:

Reformlar zamanında uygulanmalı

Orta Vadeli Program belirsizliğin azaltılması açısından çok değerlidir. Ekonomik aktiviteyi hızlandırmasını ve öngörülebilirliği artırmasını bekliyoruz.

OVP’de kamu-özel sektör iş birliğiyle iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik, yeşil ve dijital dönüşüme odaklanan, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesini hedefleyen yeni çalışmaların yapılması değerlidir. Programın temel hedeflerine ulaşması için ortaya konulan reformların belirlenen takvim çerçevesinde hayata geçirilmesini bekliyoruz. Programın, başta finansmana erişim olmak üzere iş dünyasının üretim ve yatırım ihtiyaçlarının dikkate alınarak uygulanması programın başarısını da artıracaktır.

Türkiye bu süreçte kararlılıkla uygulayacağı değişim ve dönüşümle sürdürülebilir büyüme sağlayan, enflasyonunu kademeli olarak düşüren, makroekonomik ve finansal istikrarını güçlendiren, istihdamını artıran, daha rekabetçi ve katma değeri daha yüksek bir ekonomi haline gelecektir. İş dünyası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

ATO LİDERİ GÜRSEL BARAN:

Ekonominin 3 yıllık yol haritası güven verdi

OVP, ayakları yere basan bir siyasi metindir. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatın yanı sıra fiyat istikrarını da ön planda tutan bu programla Türkiye, büyüyen ve gelişen bir ülke olmaya devam edecektir.

Üç yıllık hedef verilerinin açıklandığı bir programdan çok, Türkiye’nin ikinci yüzyılına girerken ekonomik bir perspektif sundu. Orta Vadeli Programı hazırlarken görüşlerimizi almak, tüm kesimleri kucaklamak çok değerli. Bu bakış açısı programın uygulanmasındaki başarıya katkı sağlayacaktır.

Bugün ekonomimizin en değerli sorunu enflasyondur. Enflasyonla mücadelede başarılı olmadan ekonomimizin tam anlamıyla işlemesi mümkün değildir. Bu nedenle enflasyonu tek haneye indirmeyi hedefleyen, yatırım, istihdam, üretim ve ihracata öncelik veren bir plan, geleceğe daha umutla bakmamızın yolunu hazırladı. Bu program kapsamında yapısal dönüşümün ele alınması çok değerli. İş dünyası olarak beklentilerimizin başında yapısal dönüşüm geliyordu.

DEİK LİDERİ ÇİVİ OLPAK

Gerçekçi, dengeli ve öngörülebilir bir program

Açıklanan OVP’nin özel departmanın geleceği planlaması açısından ufuk açıcı bir yol haritası olduğunu görüyoruz. İş dünyamızın fikirlerinin bu kadar geniş bir kapsamda karşılanmasından memnuniyet duyuyoruz. Kısa vadede en değerli iddiamızın enflasyonu ve cari açığı düşürmek, makroekonomik istikrarı sağlamak olduğunun bilincindeyiz.

Ayrıca orta vadede deprem bölgemizin yeniden imar edilmesi başta olmak üzere yapısal dönüşümlerle ekonomimizin rekabet gücünün artırılmasına ve uzun vadede yatırım odaklı büyüme trendinin desteklenmesine yönelik siyasi önlemlerin alındığını görmek son derece olumlu. üretimi, istihdamı ve ihracatı artırmak ve bu politikalarla sosyal adaleti ve refahı güçlendirmektir. Önümüzdeki üç yılda yapmamız gereken OVP çerçevesinde planlanan aksiyonları kararlılıkla hayata geçirmek ve takip etmektir.

ISO LİDERİ ERDAL BAHÇIVAN:

Kararlılıkla hayata geçirmek değerli olacaktır

Orta Vadeli Program’ın (MVP) üretimi, sanayiyi ve her şeyden önce kaliteli üretimi öne çıkarması çok pahalı. Çünkü nitelikli ve sürdürülebilir bir kalkınma ve ekonomik büyüme hepimizin arzusudur.

Bu bağlamda OVP’den en değerli beklentilerimizden biri atılacak yapısal adımlardı. İşte bu noktada belirlenen yedi öncelikli yapısal alan; “Büyüme ve Ticaret, Beşeri Sermaye ve İstihdam, Fiyat İstikrarı ve Finansal İstikrar, Kamu Maliyesi, Afet Yönetimi, Yeşil ve Dijital Dönüşüm, İş ve Yatırım Ortamı” konularında önemli bir vizyon belirlemeyi çok değerli bulduğumu belirtmek isterim.

Burada sanayiciler olarak yerli üretimi, Yeşil ve Dijital Dönüşümü ve Sürdürülebilirliği destekleyerek üretimimizin teknolojik dönüşümüne yönelik atacağımız adımları değerli buluyoruz. OVP’nin önceki dönemlerden farklı olarak gerçekçi bir yaklaşımla, kararlılıkla uygulanması, bu kez yetkin ve nitelikli bir ekiple hayata geçirilmesi, ülkemizin aydınlık geleceği açısından son derece değerlidir. OVP’yi uygulama kararlılığı aynı zamanda öngörüye de pahalı bir katkı sağlayacaktır.

TİSK LİDER Ö. BURAK AKKOL:

Programın olumlu sonuçlarını kısa sürede göreceğiz.

Beşeri sermayenin ve istihdamın değerinin korunmasını ve artırılmasını, enflasyonla mücadeleyi, iş ve yatırım ortamının teşviklerle desteklenmesini amaçlayan, açıklanan OVP’yi çok değerli buluyoruz. Üretimi, istihdamı ve yatırımı teşvik etmeye, enflasyonla mücadeleye, yeşil ve dijital dönüşümü de içeren yapısal reformlara odaklanan bu programın olumlu sonuçlarını yakın zamanda göreceğimize inancımız tamdır.

ASKON LİDER ORHAN AYDIN:

OVP ahşapsız uygulanırsa kazanan Türkiye olacaktır.

Makroekonomik hedefleri, öncelikleri ve önlemleri kapsayan geniş kesimlerin katılımıyla oluşturulan bir OVP oldu. Piyasaları ikna edebilecek bir program. Ülkemizin mevcut ekonomik durumunu dikkate alarak ağırlıklı olarak enflasyon ve tasarruf odaklı bu programa büyük önem veriyoruz. Geleceğe güvenle ulaşmamız için OVP’nin tavizsiz uygulanması gerekiyor.

OVP taviz vermeden uygulanırsa kazanan Türkiye olacaktır. OVP ile nihai hedef belirlenir; enflasyonla mücadele. İlk aşamada yüzde 65’e ulaşacak enflasyonu düşürmek, büyümede yüzen 5 bandına ulaşmak, ihracatta ilk yıl 265 milyar dolar, 2026’da 300 milyar dolar hedefine ulaşmak, ithalatı yüzde 400’de dizginlemek. milyar dolar, üç yılda istihdamı 1,5-2 milyon kişi artırarak 3 trilyona çıkarmak. Yaklaşan depremin yol açtığı bütçe açığını kapatmak için. Bütün bunlar ülke olarak kaynaklarımızı verimli kullanmamızın son derece değerli olduğunu gösteriyor. OVP’yi çok önemsiyoruz ve tek haneli enflasyon görmek istiyorsak bunun odunsuz uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Detaylı bir inceleme ile piyasaları ikna edebilecek mi göreceğiz.

İTO LİDER ŞEKİB AVDAGIÇ:

Yeni yatırım planlarıyla yer alacağız

OVP, piyasa beklentilerinin yönetilmesinde değerli bir çıpa görevi görecek. OVP ile birlikte enflasyona ilişkin bozulan beklentilerin olumlu seyredeceği yeni bir dönem başladı. 2024-2026 dönemini kapsayan programla ‘piyasanın duymak ve görmek istediği bir yol haritası’ çizildi. OVP’de mali disiplin ve reel sektörün hassasiyetleri tutarlı bir şekilde ele alındı. Sürdürülebilir ve kalıcı büyüme için yapısal reformlara ağırlık verilmesini uygun buluyoruz. Gerçekçi ve dengeli hedeflerin belirlenmesi pazarın ufkunu netleştirecektir. İş dünyası olarak yeni yatırım planlarımızla OVP hedeflerinde yer alacağız.

ÇCSİB LİDERİ FAZİLET ÇENESİZ:

Atılacak adımların plan doğrultusunda olması gerekiyor.

Daha gerçekçi ve daha teknik bir program. Yani siyasi olmaktan çok teknik çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Bu aynı zamanda gerçekçi bir plan gibi göründüğü için iş dünyasında da olumlu bir ifade olabilir. Çünkü daha iyimser bir tablo çizip ona ulaşamamak belirsizlik yaratıyor. Ancak daha gerçekçi ve geç de olsa doğru yere gidip ne olacağını bilmek iş dünyası tarafından tercih ediliyor. Bu açıdan OVP olumlu. Bir yandan büyümeden vazgeçilmediğini görüyoruz.

İKMİB LİDERİ ADİL PELİSTER:

İstikrara doğru değerli bir adım

OVP, iş dünyası için en çok değer verdiğimiz öngörülebilirlik konusunda değerli bir yol haritası sunuyor. Büyüme ve ticaret, beşeri sermaye ve istihdam, fiyat istikrarı ve finansal istikrar, kamu maliyesi, afet yönetimi, yeşil ve dijital olmak üzere 7 öncelikli yapısal alandaki politikalarla güven ve istikrarın sağlanması yönünde değerli bir adım atılmasını önemsiyoruz. dönüşüm, iş ve yatırım ortamı. İhracatçılarımızın beklentileri arasında yatırım ortamının iyileştirilmesi, enflasyondaki döviz kuru farkının daraltılması, enflasyonda faiz istikrarının sağlanması ve finansmana erişimin kolaylaştırılması yer alıyor.

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. ERHAN ASLANOĞLU:

OVP’de yer alan varsayımlar, önceki yıllarla karşılaştırıldığında makroekonomik hedefler, özellikle enflasyon ve bütçe istikrarı açısından gerçekçidir. Yapısal reformlarda 7 ana başlığın olması ve bunların Türkiye’nin yapısal reform alanlarına işaret etmesi olumlu görünüyor.

MERKEZ BANKASI ESKİ BAŞ EKONOMİST PROF. DR. HAKAN KARA:

Döviz kurunun bundan sonra doğrusal olarak artacağı ve OVP’de 2023 ortalamasının gerçekleşeceği varsayımıyla yıl sonu dolar/TL kurunun 29,9 olduğunu söyleyebiliriz. 2024 sonu için ima edilen dolar kuru ise yüzde 43 civarında. Bu da yıllık yüzde 44’lük bir artışa denk geliyor.

EKONOMİST KERİM ROTA:

Orta Vadeli Program hayırlı olsun. Umarım daha önceki OVP’lerde olduğu gibi sözler kağıt üzerinde kalmaz. En son 2016 yılında tek haneli enflasyon gördük. Bugün 2026 yılı için tek haneli enflasyon hedefleniyor. Bu dönem, enflasyonun “kayıp 10 yılı” olarak tarihe geçecek.

EKONOMİST UĞUR GÜRSES:

2024 yılında öngörülen özel tüketim artışı yüzde 3,5’tir. 2023 yılındaki gerçekleşme tahmini ise yüzde 10,9’a kıyasla önemli bir yavaşlamayı temsil ediyor. Açıkçası 2024’ün ilk çeyreğinden sonra ‘gerektiği kadar’ sıkılaştırma yapılacak. Enflasyondaki düşüş seçimden sonra planlanmıştı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler